·  TEL. 93 333 99 72 · EMAIL info@santramonnonat.org
 · 

PLA D'OBERTURA

PLA D'OBERTURA


El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va publicar la setmana passada el "Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització́ del curs 2019-2020 i per a l'organització́ i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021”, on s'estableix que l'obertura de les escoles del país, tenint en compte els següents principis rectors:

 • El Pla d'Obertura només entrarà en vigor en la fase 2 de desescalada.
 • Tot i l'entrada en vigor del Pla, la docència telemàtica continuarà.
 • La finalitat és atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes i que ho requereixin, des de l'estricta voluntarietat i la decisió d'assistència dels alumnes i de les famílies.
 • S'hauran de garantir les condicions de salut de l'alumnat i del personal docent i no docent, especialment pel que fa a distanciament físic, ús de materials i neteja de mans.
 • Es descarta la reobertura del servei de menjador abans del curs vinent.

Els objectius del Pla d'Obertura, són els següents:

 1. El suport lectiu i d'orientació, fent especial èmfasi en els finals d'etapa educativa (6è d'EP i 4t d'ESO).
 2. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
 3. Com a complement, el Departament també preveu propostes extraordinàries, mentre duri el període lectiu, per motius d'ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb fills en edat 3-6.

Atenent a totes aquestes consideracions, i a totes les instruccions que ens ha tramès la Inspecció Educativa, el Pla d'Obertura a Sant Ramon Nonat tindrà la següent concreció:

Educació Infantil (P3, P4 i P5)

 • Continuarem amb les propostes telemàtiques
 • Acollida voluntària de 9h a 13h amb una ràtio de 8 alumnes a P3 i de P4 i P5 i no necessàriament amb la tutora habitual
 • Només per a famílies amb treball presencial no flexible
 • Per poder planificar grups i espais caldrà inscriure's prèviament a través del següent enllaç https://forms.gle/JZYq3qZqAVo3ofje9 abans de dilluns a les 22:00h
 • En cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la següent declaració responsable que podeu trobar al web de l'escola https://bit.ly/3gyLWtR

Educació Primària (De 1r a 5è)

 • Continuarem amb les propostes telemàtiques
 • Atenció tutorial presencial de caràcter voluntari en grups reduïts d'alumnes amb un màxim de 13 alumnes, de manera planificada i no necessàriament amb el tutor o la tutora habitual, seguint la següent programació de dia i hora:
 • 1r d'EP: dilluns 15 de juny en dos torns (10h a 11h i de 11.15h a 12.15h)
 • 2n d'EP: dimarts 16 de juny en dos torns (10h a 11h i de 11.15h a 12.15h)
 • 3r d'EP: dimecres 17 de juny en dos torns  (10h a 11h i de 11.15h a 12.15h)
 • 4t d'EP: dijous 18 de juny en dos torns  (10h a 11h i de 11.15h a 12.15h)
 • 5è d'EP: divendres 19 de juny en dos torns (9.15h a 10.15h i de 10.30h a 11.30h)
 • Per poder planificar grups i espais caldrà inscriure's prèviament a través del següent enllaç https://forms.gle/JZYq3qZqAVo3ofje9 abans de dilluns a les 22:00h
 • Ens cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la següent declaració responsable que podeu trobar al web de l'escola https://bit.ly/3gxyCpy

6è d'Educació Primària

 • Continuarem amb les propostes telemàtiques
 • Suport lectiu i d'orientació presencial caràcter voluntari en grups reduïts d'alumnes amb un màxim de 13 alumnes, de manera planificada i no necessàriament amb el tutor o la tutora habitual, seguint la següent programació de dia i hora:
 • Dimarts 9 de juny en dos torns (de 8.30h a 10h i de 10.30h a 12h)
 • Dijous 11 de juny en dos torns (de 8.30h a 10h i de 10.30h a 12h)
 • Dijous 18 de juny en dos torns (de 8.30h a 10h i de 10.15h a 11.45h)
 • Per poder planificar grups i espais caldrà inscriure's prèviament a través del següent enllaç https://forms.gle/JZYq3qZqAVo3ofje9 abans de dilluns a les 22:00h
 • Ens cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la següent declaració responsable que podeu trobar al web de l'escola https://bit.ly/3gxyCpy

Educació Secundària (De 1r a 3r)

 • Continuarem amb les propostes telemàtiques
 • Atenció tutorial presencial de caràcter voluntari en grups reduïts d'alumnes amb un màxim de 15 alumnes, de manera planificada i no necessàriament amb el tutor o la tutora habitual, seguint la següent programació de dia i hora:
 • 1r d'ESO Tibidabo: dilluns 15 o dimarts 16 de juny de 9.30h a 10.30h
 • 1r d'ESO Montjuïc: dilluns 15 o dimarts 16 de juny de 10.30h a 11.30h
 • 2n d'ESO A: dilluns 15 o dimarts 16 de juny de 9.30h a 10.30h
 • 2n d'ESO B: dilluns 15 o dimarts 16 de juny de 10.30h a 11.30h
 • 3r d'ESO A: dimecres 17 o dijous 18 de juny de 9.30h a 10.30h
 • 3r d'ESO B: dimecres 17 o dijous 18 de juny de 10.30h a 11.30h
 • Per poder planificar grups i espais caldrà inscriure's prèviament a través del següent enllaç https://forms.gle/JZYq3qZqAVo3ofje9 abans de dilluns a les 22:00h i se us assignarà el torn corresponent
 • Ens cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la següent declaració responsable que podeu trobar al web de l'escola https://bit.ly/2Am6nte

4t d'Educació Secundària

 • Continuarem amb les propostes telemàtiques
 • Suport lectiu i d'orientació presencial caràcter voluntari en grups reduïts d'alumnes amb un màxim de 15 alumnes, de manera planificada i no necessàriament amb el tutor o la tutora habitual, seguint la següent programació de dia i hora:
 • Del dia 8 fins el 12 de juny de 9h a 11h (4t ESO A i B)
 • Dimecres 17 i dijous 18 de juny de 9.30h a 10.30h (4t ESO A)
 • Dimecres 17 i dijous 18 de juny de 10.30h a 11.30h (4t ESO B)
 • Per poder planificar grups i espais caldrà inscriure's prèviament a través del següent enllaç https://forms.gle/JZYq3qZqAVo3ofje9 abans de dilluns a les 22:00h
 • Ens cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la següent declaració responsable que podeu trobar al web de l'escola https://bit.ly/2Am6nte

Requisits per poder venir presencialment a l'escola:

 1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós
 2. Que no hagin estat positives per la COVID-19 durant els 14 dies anteriors
 3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors
 4. Calendari vacunal al dia
 5. Que l'infant no presenti malalties cròniques complexes (respiratòries, cardíaques, diabetis mal controlada,...)

Mesures de seguretat:

 • Entrades i sortides esglaonades, amb un únic acompanyant, que no podrà entrar a l'escola, sinó és amb cita prèvia
 • Distanciament físic d'1.5 a 2 metres en tot moment
 • Rentat de mans a l'entrada i sortida de l'escola
 • Material d'us individual (incloent-hi les joguines a l'Educació Infantil) i evitant el paper
 • Mascares higièniques no obligatòries, però indicades i recomanades a partir dels 5 anys
 • En tots els casos serà imprescindible inscripció prèvia i portar la declaració responsable

Recollida de materials

Independentment de l'assistència a Sant Ramon en la posada en funcionament del Pla d'Obertura, l'escola, de manera coordinada amb els Delegats de famílies dels diferents grups classe, articularà un protocol per retornar els materials dipositats a les aules a totes les famílies que ho sol·licitin, sense que això impliqui el retorn de l'alumne a l'aula. Amb tot, aquells materials que es reaprofitin el curs vinent aconsellem que es quedin a l'escola.

Retorn equips informàtics

Per poder posar en marxa l'activitat lectiva i tutorial amb els alumnes que s'incorporin durant el Pla d'Obertura, així com per començar la planificació del curs vinent, l'escola necessita que tots els equips informàtics que ha deixat en préstec siguin retornats. Per tant, les famílies que teniu algun dels equips TIC de Sant Ramon cal que feu el retorn el divendres 5, de 9h a 11h, o el dilluns 8 de 10h a 12h.